Over CSA

De Klepper is een zelfoogstboerderij of CSA (Community Supported Agriculture)-boerderij in Wolvertem. CSA houdt in dat de oogst en de kosten worden ‘gedeeld’. De landbouwer verzorgt de teelt. De ‘deelnemers’ kopen een ‘boerderijaandeel’ en kunnen daarvoor een jaar rond hun aandeel van de oogst ‘plukken’ op het veld. De boeren (Sigrid en Dave) voorzien de deelnemers dus in lekkere en gezonde seizoensgroenten en -fruit. Ecologisch en lokaal geteeld met respect voor het milieu.

CSA wil duurzame landbouw promoten en dit zowel op economisch , ecologisch  en sociaal vlak.

Economisch duurzaamheid

Ook in Vlaanderen verdienen boeren te weinig. 1 op 6 boeren heeft een negatief salaris én het gemiddelde loon van een landbouwer is minder dan de helft van het gemiddelde loon van een werknemer. Daarbovenop nemen boeren heel wat financiële risico’s; vaak zijn grote investeringen nodig en is het jaarinkomen fluctuerend. De oogst (en dus het inkomen) is immers onderhevig aan plagen en extreme weersomstandigheden.

DSC_0264

Community Supported Aggriculture probeert landbouw ook in Vlaanderen opnieuw economisch rendabel te maken en voorziet de boer van een stabiel inkomen. De deelnemers kopen een oogstaandeel bij de start van het oogstjaar. De boer weet zodoende welke kosten hij kan maken en wat er overblijft aan arbeidsinkomen. Omdat er geen tussenpersonen zijn, kan een eerlijke prijs voor boer en consument bedongen worden. Hierdoor wordt het landbouwrisico (misoogsten) gedeeld. De oogstaandeelhouders dragen het risico mee. In ruil daarvoor zet de boer zo veel mogelijk verschillende teelten, waardoor het risico wordt gespreid.

Ecologische duurzaamheid

Dit alles geeft de boer de mogelijkheid om veel ecologischer te werken. Gangbare landbouwers moeten immers aan schaalvergroting doen om min of meer leefbaar te worden. Dit vraagt intensifiëring en specialisatie, dus monocultuur. Monocultuur werkt ziekten en plagen in de hand, dus preventief optreden met allerhande sproeistoffen wordt noodzakelijk.

Omdat CSA-boerderijen op kleine schaal werken en leden voorzien van een ruim seizoensaanbod, is monocultuur uit den boze. Biodiversiteit zorgt voor een beter bodemleven en meer natuurlijke vijanden. CSA-boerderijen werken dan ook uitsluitend biologisch. De Klepper is bio-gecertificeerd en wordt gecontroleerd door Tüv Nord Integra.Afbeeldingsresultaat voor biogarantielabel

Maar CSA wil nog meet doen op dit vlak. We proberen water en energie verbruik te reduceren, door onder andere niet met constante bevloeiing te werken en weinig machinale handelingen uit te voeren. Deelnemers oogsten zelf en wonen in de buurt: reductie van transport en verpakking dus!

Sociale duurzaamheid

Mensen ontmoeten elkaar bij het oogsten, tijdens meewerkdagen en andere activiteiten op de boerderij. Uitwisseling staat daarbij centraal: recepten en ideeën, maar bovenal menselijk contact. Bovendien weten deelnemers waarvoor de boer werkt. Er is plaats voor educatie. De Klepper neemt deel aan het netwerk “boeren met Klasse”, waardoor er regelmatig klasjes op bezoek komen. Verder doen we aan groene zorg via een samenwerking met De Klim vzw.

Meer over CSA vind je op de website van CSA-netwerk waar De Klepper lid van is.

CSA-netwerk logo finaal

Geïnteresseerd?
Meer info over CSA op www.csa-netwerk.be
Meer info over “De Klepper” via dekleppercsa@gmail.com