Fruitaandeel

In 2017 startte De Klepper met afzonderlijke fruitoogstaandelen.

Ons doel: binnen een vijftal jaar een volwaardig lokaal fruitaanbod bieden volgens de principes van CSA; economisch, ecologische (biologisch) en sociaal duurzaam dus!

Economische duurzaamheid

Met deze fruit-CSA bewandelen we in Vlaanderen nog onbekende paden. Fruit is immers vooral meerjarig. Hierdoor is het economische plaatje moeilijker in kaart te brengen dan voor groenten (vooral éénjarige teelten). Bij een groenten-CSA dekken de oogstaandelen van één jaar immers de kosten die gedurende dat ene jaar worden gemaakt. Dus zowel de kosten van plant- en zaaigoed, machines, compost, etc. als het loon van de boer worden hiermee gefinancierd. De werking van de boerderij kan zo jaar na jaar verzekerd worden, de boer en de aandeelhouders delen het risico en een eerlijke prijs voor beide wordt gegarandeerd.

img_2636

Voor het fruit hebben we deze kosten over verschillende jaren gespreid (meerjarig dus). Net om ervoor te zorgen dat de aandeelhouder de beperktere oogst van de eerste jaren ook voor een eerlijke prijs krijgt. Hierdoor loopt de prijs (en daarmee gepaard gaande de productie) de eerste jaren stelselmatig op. We hebben er hierbij wel voor gezorgd dat de kosten (deel van investering + jaarlijkse kosten) ook reeds het eerste jaar gedekt worden, ons loon echter niet.

Door deel te nemen, krijgt u dus niet alleen toegang tot een, weliswaar nog beperkter, aanbod, maar maakt u ook de realisatie van deze fruitgaard mee waar!

Ecologische duurzaamheid

Uiteraard gebruiken wij ook voor het fruit enkel biologische teeltmethodes; dus geen kunstmest, noch chemische bestrijdingsmiddelen.eu-en-bg

Dit op een perceel dat sinds 2016 in omschakeling is en dus onder de bio-controle van Tüv Nord Integra valt.

Zoals u weet, wil CSA meer doen op het vlak van ecologie. We proberen water en energie verbruik te reduceren, door onder andere niet met constante bevloeiing te werken en weinig machinale handelingen uit te voeren. U oogst zelf uw fruit en neemt het mee naar huis in uw eigen verpakking: reductie van transport en verpakking dus.

20170426_095036

Natuurlijke stikstof wordt aangebracht door tussen-begroeiing van stikstofbindende groenbemesters en op termijn zullen we ook experimenteren met begrazing en bemesting door kippen.

Tenslotte zullen er enkele bedden aangelegd worden tussen de bomen (principes agroforestry) om bijkomende teelten mogelijk te maken.

Sociale duurzaamheid

U weet wat en waarvoor de boer werkt.

Mensen ontmoeten elkaar bij het oogsten, tijdens meewerkdagen en andere activiteiten op de boerderij. Uitwisseling staat daarbij centraal: recepten en ideeën, maar bovenal menselijk contact.

Het aanbod

Hieronder vindt u een overzicht van de aangeboden fruitsoorten. De aanplant gebeurde voornamelijk op veld 3 (dus verderop in de straat). Het gaat hier om struiken en laagstammen, zodat zelfoogst mogelijk is. In de schapenweide (naast veld 1) werden in 2015 reeds 45 hoogstammen aangeplant. Deze bomen zullen heel wat extra fruit leveren vanaf jaar 5.

img_2585

Aardbei, rabarber, frambozen, rode bessen, zwarte bessen, witte bessen, bosbessen, jostabessen, bramen, stekelbessen, kiwibes, druiven, japanse wijnbessen, appels, peren, pruimen, kersen, krieken, okkernoten, hazelnoten en kweeperen maken onder andere deel uit van het aanbod. Uiteraard is dit aanbod pas na 5 jaar volledig en loopt de productie de eerste jaren stelselmatig op.

Tenslotte proberen we ook via enkele eenjarige teelten nog wat kleine extraatjes te voorzien, zoals meloen, viooltjes en ananaskers.

Oogstaandeelhouders zullen dus snel kunnen genieten van een ruim, lokaal aanbod van fruit en noten. In tegenstelling tot de groenten, is fruitteelt in onze contreien niet mogelijk in de wintermaanden. Wel trachten we ervoor te zorgen dat men na verloop van tijd voldoende kan oogsten om ook in te maken, te drogen of in te vriezen.

Komt u graag oogsten voor uw medewerkers of bent u zelfstandige en voorziet u zichzelf graag van een gezond tussendoortje tijdens de werkuren? Kom dan oogsten voor uzelf of voor uw werknemers. Bedrijfsfruit is immer 100% fiscaal aftrekbaar!

img_2862